Siirry suoraan sisältöön

Konesuunnittelu

Konesuunnittelua alusta loppuun yli 30 vuoden kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla. 

InEngineering tarjoaa yrityksesi käyttöön ainutlaatuista osaamista konesuunnitteluun.

Jätä tarjouspyyntö meille

Mikäli haluat vastauksen mahdollisimman nopeasti, voit myös soittaa numeroon: 0400 781 866

Hyväksyn palvelun käyttöehdot ja tietosuojaselosteen.

Lomakkeen tiedot toimitetaan InEngineering Oy:lle. Saat vastauksen jopa 15 minuutissa.

Asiakkaidemme kommentteja

4.9⭐⭐⭐⭐⭐
Perustuu 176 arvosteluun verkossa.
⭐⭐⭐⭐⭐ Maaliskuu 2023
Minna S.
Voin suositella teollisuuden suurempiin toimeksiantoihin. Asiantuntevaa ja osaavaa porukkaa.
⭐⭐⭐⭐⭐ Joulukuu 2022
Lauri K.
Joka kerta vastaus nopeasti ja työn aloitus vauhdilla.
⭐⭐⭐⭐⭐ Marraskuu 2022
Vesa M.
Aina yhtä mukava tehdä yhteistyötä.
⭐⭐⭐⭐⭐ Syyskuu 2022
Matti I.
Voin lämpimästi suositella Inengineering Oy:n palveluita muille.

Tarvitsetko ammattilaista ja pitkän kokemuksen omaavaa asiantuntijaa konesuunnitteluun?

Kysy lisää niin keskustellaan projektista:

Soita meille: +358 452699195 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@inengineering.fi

Mitä on konesuunnittelu?

Konesuunnittelu tarkoittaa koneiden suunnittelua ja kehittämistä, joka on osa kone- ja laitostekniikan aluetta. 

Konesuunnittelussa suunnitellaan erilaisia koneita, kuten teollisuus- ja tuotantokoneita, nostureita, kuljettimia, traktoreita, ajoneuvoja ja muita mekaanisia laitteita. Suunnitteluprosessi alkaa usein asiakkaan tai käyttäjän tarpeiden määrittämisellä ja päättyy laitteen valmistukseen ja asennukseen.

Konesuunnittelussa käytetään usein CAD-ohjelmistoja (tietokoneavusteinen suunnittelu), joiden avulla voidaan luoda tarkkoja 3D-malleja, piirustuksia ja simulointeja. 

CAD-ohjelmistoja käyttämällä suunnittelijat voivat luoda tarkkoja ja realistisia malleja koneesta ennen sen valmistusta. Tämä auttaa vähentämään kustannuksia, kun virheitä voidaan havaita ja korjata suunnitteluvaiheessa, ennen kuin kone on valmistettu.

Konesuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon monia tekijöitä, kuten käyttäjien tarpeet, turvallisuusvaatimukset, tehokkuus, ympäristöystävällisyys, huollettavuus ja valmistuskustannukset. 

Suunnittelijoiden on myös otettava huomioon materiaalien valinta, mekanismit ja niiden toiminta, voiman siirto, sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä laitteen asennus ja käyttö.

Konesuunnittelijat työskentelevät yleensä tiimeissä, joka voi sisältää muita insinöörejä, suunnittelijoita, projektijohtajia ja testaajia. Yhteistyö on tärkeää, jotta varmistetaan, että kone vastaa käyttäjän tarpeita ja vaatimuksia. 

Suunnitteluprosessi on usein iteratiivinen, jossa tehdään useita testejä ja muutoksia, ennen kuin lopullinen versio laitteesta hyväksytään.

Mitä eroa on mekaniikkasuunnittelulla ja konesuunnittelulla?

Mekaniikkasuunnittelu ja konesuunnittelu ovat läheisesti toisiinsa liittyviä aloja, sillä ne molemmat keskittyvät mekaanisten laitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Mekaniikkasuunnittelu kattaa yleensä laajemman skaalan laitteita ja järjestelmiä, kun taas konesuunnittelu keskittyy nimenomaan koneiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Mekaniikkasuunnitteluun voi kuulua esimerkiksi erilaisten rakenteiden, mekanismien, laitteiden ja järjestelmien suunnittelu, kuten esimerkiksi ajoneuvojen runkojen, kaivosteollisuuden laitteiden, konepajalaitteiden, tehtaiden mekanismien ja laitteistojen suunnittelu. 

Konesuunnittelussa keskitytään puolestaan erityisesti koneiden suunnitteluun, kuten esimerkiksi tuotantolinjojen, kuljettimien, nostureiden, robotiikan ja muiden vastaavien mekaanisten laitteiden suunnitteluun.

Molemmat alat hyödyntävät usein samankaltaisia suunnittelumenetelmiä ja -työkaluja, kuten esimerkiksi CAD-ohjelmistoja, simulointeja ja testaamista. 

Suunnittelijoiden on myös tärkeää ottaa huomioon samat tekijät, kuten käyttäjien tarpeet, turvallisuus, tehokkuus ja ympäristövaikutukset.

Mekaniikkasuunnittelussa ja konesuunnittelussa työskentelevillä insinööreillä voi olla erilaisia taustoja ja erityisosaamista, kuten esimerkiksi materiaalitieteissä, dynamiikassa, virtausmekaniikassa, lämpötekniikassa tai sähkötekniikassa. 

Työtehtävät voivat myös vaihdella suuresti, esimerkiksi mekaniikkasuunnittelijat voivat keskittyä rakenteiden suunnitteluun, kun taas konesuunnittelijat keskittyvät enemmän liikkeen ja voiman siirtoon koneissa.

Kaiken kaikkiaan molemmat alat ovat tärkeitä teollisuuden ja tuotannon aloilla, sillä ne mahdollistavat tehokkaamman ja kestävämmän suunnittelun ja kehityksen mekaanisille laitteille ja järjestelmille.

Miten konesuunnittelu etenee?

Konesuunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka alkaa yleensä suunnittelutarpeen määrittämisestä ja päättyy valmiin tuotteen tai järjestelmän valmistukseen ja käyttöönottoon. Alla on esitelty yleisesti konesuunnittelun eri vaiheet:

  1. Suunnittelutarpeen määrittäminen: Ensimmäinen vaihe konesuunnittelussa on selvittää suunnittelutarve ja syy, miksi uusi kone tai järjestelmä tarvitaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi nykyisen laitteen päivittämisen tai uuden laitteen suunnittelun, joka vastaa tiettyä tarvetta tai toiminnallisuutta.

  2. Vaatimusten määrittely: Seuraavaksi määritetään suunnittelun vaatimukset ja tavoitteet. Tämä voi sisältää esimerkiksi suorituskyvyn, turvallisuuden, kustannusten ja käytettävyyden vaatimukset.

  3. Konseptisuunnittelu: Konseptisuunnitteluvaiheessa luodaan alustavat ideat ja ratkaisut suunnittelutarpeeseen. Tässä vaiheessa arvioidaan erilaisia ratkaisuja, niiden teknisiä ominaisuuksia, kustannuksia ja muita vaatimuksia.

  4. Tarkempi suunnittelu: Kun sopiva konsepti on valittu, suunnittelu etenee yksityiskohtaisempaan vaiheeseen. Tässä vaiheessa laaditaan tarkat tekniset piirustukset, valitaan sopivat materiaalit, osat ja komponentit ja tarkennetaan yksityiskohtia suunnittelun eri osa-alueilta.

  5. Prototyypin valmistus ja testaus: Kun suunnitelma on valmis, valmistetaan prototyyppi, joka testataan ja arvioidaan ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Tämä voi sisältää testauksen eri olosuhteissa, kuten esimerkiksi eri kuormilla tai ympäristöissä.

  6. Tuotanto ja käyttöönotto: Kun suunnittelu ja prototyyppi on hyväksytty, aloitetaan varsinaisen tuotannon valmistus. Tuotannon aikana suoritetaan tarkastuksia ja laadunvalvontaa varmistaakseen, että tuote vastaa suunnitelmaa ja vaatimuksia. Kun tuote on valmis, se voidaan asentaa ja ottaa käyttöön.

Konesuunnittelu vaatii laajaa osaamista ja kokemusta eri mekaanisilta ja sähköisiltä osa-alueilta. Suunnitteluprosessiin kuuluu usein myös yhteistyötä muiden suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, kuten säh

köinsinöörien ja ohjelmistoinsinöörien kanssa. Konesuunnitteluun liittyy myös monia muita tekijöitä, kuten standardit, lainsäädäntövaatimukset ja turvallisuusmääräykset.

Konesuunnittelussa on myös tärkeää ottaa huomioon käyttöympäristö ja käyttötarkoitus, jotta suunniteltu kone tai järjestelmä toimii luotettavasti ja turvallisesti käyttöönoton jälkeen. Tämä voi sisältää esimerkiksi erilaisia käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita, kuten käyttöohjeita, huoltosuunnitelmia ja käyttäjäkoulutusta.

Konesuunnittelu on usein myös jatkuva prosessi, jossa valmistettuja tuotteita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti uusien tietojen ja käyttökokemusten perusteella. Tämä voi sisältää tuotteiden päivityksiä, parannuksia tai uusien tuotteiden kehittämistä tarpeen mukaan.

Kaiken kaikkiaan konesuunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii laajaa teknistä osaamista ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Tarkka ja huolellinen suunnittelu varmistaa, että suunniteltu kone tai järjestelmä toimii luotettavasti ja turvallisesti käyttöönoton jälkeen, ja täyttää kaikki suunnittelun vaatimukset ja tavoitteet.

InEngineering - laadukasta konesuunnittelua ammattitaidolla

Olemme toteuttaneet satoja projekteja konesuunnittelua. Kaikki projektit on alusta loppuun asti toimitettu ajallaan ja laadukkaasti yhdessä asiakkaan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kysy lisää tai pyydä tarjous ja katsomaan minkälaiseen yhteistyöhön pääsemme.