Siirry suoraan sisältöön

Prosessisuunnittelu

InEngineering Oy toteuttaa prosessisuunnittelua eri toimialoille ympäri Suomen. 

Kysy lisää tai pyydä tarjous, vastaamme nopeasti.

Jätä tarjouspyyntö meille

Mikäli haluat vastauksen mahdollisimman nopeasti, voit myös soittaa numeroon: 0400 781 866

Hyväksyn palvelun käyttöehdot ja tietosuojaselosteen.

Lomakkeen tiedot toimitetaan InEngineering Oy:lle. Saat vastauksen jopa 15 minuutissa.

Asiakkaidemme kommentteja

4.9⭐⭐⭐⭐⭐
Perustuu 176 arvosteluun verkossa.
⭐⭐⭐⭐⭐ Maaliskuu 2023
Minna S.
Voin suositella teollisuuden suurempiin toimeksiantoihin. Asiantuntevaa ja osaavaa porukkaa.
⭐⭐⭐⭐⭐ Joulukuu 2022
Lauri K.
Joka kerta vastaus nopeasti ja työn aloitus vauhdilla.
⭐⭐⭐⭐⭐ Marraskuu 2022
Vesa M.
Aina yhtä mukava tehdä yhteistyötä.
⭐⭐⭐⭐⭐ Syyskuu 2022
Matti I.
Voin lämpimästi suositella Inengineering Oy:n palveluita muille.

Tarvitsetko sopivaa kumppania prosessisuunnitteluun?

Kysy lisää niin keskustellaan projektista:

Soita meille: +358 452699195 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@inengineering.fi

Mitä on prosessisuunnittelu?

Prosessisuunnittelu on insinööritoiminnan osa-alue, joka keskittyy suunnittelemaan tehokkaita ja toimivia prosesseja. 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotantoprosessien suunnittelua, logistiikan ja toimitusketjujen optimointia, tai muiden yrityksen sisäisten toimintojen suunnittelua ja kehittämistä.

Prosessisuunnittelun tavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta ja tehokkuutta sekä minimoida kustannuksia. 

Tässä prosessisuunnittelijat käyttävät usein erilaisia menetelmiä, kuten simulointeja ja mallinnuksia, jotta he voivat selvittää, mikä on paras tapa suunnitella ja järjestää prosessit. 

Tämä auttaa heitä tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja muita ongelmakohtia, jotka voivat hidastaa tai haitata tuotantoa.

Prosessisuunnittelu on tärkeä osa insinöörin työtä monilla eri aloilla, kuten teollisuudessa, energiantuotannossa, kuljetuksessa ja rakentamisessa. 

Hyvin suunnitellut prosessit voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvamaan menestyksekkäästi.

Prosessisuunnittelun eri vaiheet

Prosessisuunnittelun vaiheet voivat vaihdella hieman riippuen siitä, minkä tyyppistä prosessia suunnitellaan ja mikä on suunnittelun tavoite. Yleensä kuitenkin prosessisuunnittelu voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

  1. Tavoitteiden määrittely: Ensin on tärkeää määrittää, mikä on prosessin tavoite, eli mitä sillä pyritään saavuttamaan. Tämä auttaa suunnittelijaa ymmärtämään, mikä on tärkeää ja mikä ei, ja keskittymään suunnittelun kannalta olennaisiin asioihin.

  2. Nykytilan kartoitus: Seuraavaksi on tärkeää selvittää, millainen tilanne on tällä hetkellä ja miten prosessi toimii. Tämä voi sisältää esimerkiksi tiedon keräämistä erilaisista mittareista, kuten tuotantomääristä, virheprosenteista tai asiakastyytyväisyydestä.

  3. Ongelmakohtien tunnistaminen: Kun nykytila on selvillä, on tärkeää tunnistaa ne osat prosessia, jotka eivät toimi optimaalisesti. Tämä voi sisältää esimerkiksi pullonkaulojen tunnistamista, aikasyöppöjen löytämistä tai laatuongelmien selvittämistä.

  4. Suunnittelun vaihtoehtojen kartoitus: Kun ongelmakohdat on tunnistettu, voidaan ryhtyä etsimään ratkaisuja. Tässä vaiheessa suunnittelija kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja, joilla ongelmiin voidaan puuttua. Näitä vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi uusien työkalujen tai teknologioiden käyttöönotto, henkilöstön koulutus tai eri toimintojen uudelleenjärjestely.

  5. Ratkaisun valinta ja suunnitelman laatiminen: Kun vaihtoehdot on kartoitettu, valitaan paras ratkaisu ja laaditaan suunnitelma sen toteuttamiseksi. Suunnitelma voi sisältää muun muassa aikataulut, kustannusarviot ja resurssien tarpeet.

  6. Suunnitelman toteutus ja seuranta: Lopuksi suunnitelma toteutetaan käytännössä ja sen vaikutuksia seurataan. Tämä auttaa varmistamaan, että suunnitelma onnistui ja että prosessi toimii entistä paremmin. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan vielä muokata ja päivittää.

Nämä vaiheet voivat toistua useita kertoja, jos suunnittelija haluaa jatkuvasti kehittää ja optimoida prosessia.

Mitä prosessisuunnittelija tekee?

Prosessisuunnittelijan tehtävänä on suunnitella ja kehittää tehokkaita ja toimivia prosesseja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosessien suunnittelua ja kehittämistä, logistiikan ja toimitusketjujen optimointia, tai muiden yrityksen sisäisten toimintojen suunnittelua ja kehittämistä.

Prosessisuunnittelija työskentelee yleensä tiimissä, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, kuten insinööreistä, tuotantoteknikoista, suunnittelijoista ja muista tehtävänkuvan mukaisista ammattilaisista. Suunnittelija vastaa suunnittelutyön organisoinnista, suunnitelmien tekemisestä ja niiden toteuttamisesta. 

Hän myös käyttää erilaisia menetelmiä, kuten simulointeja ja mallinnuksia, jotta hän voi selvittää, mikä on paras tapa suunnitella ja järjestää prosessit. 

Tämä auttaa häntä tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja muita ongelmakohtia, jotka voivat hidastaa tai haitata tuotantoa.

Prosessisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu myös suunnitelman toteutus ja sen vaikutusten seuranta. Hän varmistaa, että suunnitelma toteutetaan oikein ja että se tuottaa toivottuja tuloksia. 

Tarvittaessa hän myös tekee muutoksia suunnitelmaan, jotta se vastaa paremmin yrityksen tavoitteita.

Prosessisuunnittelijan työ on tärkeä osa monien eri alojen insinööritoimintaa. 

Hyvin suunnitellut prosessit voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvamaan menestyksekkäästi.